Artigos

Baía Edicións viaxa a Liber

A Feira Internacional do Libro, que nesta edición se celebra en Barcelona, terá lugar entre os días 3 e 5 de outubro. LIBER é unha feira con carácter profesional que promove a Federación de Gremios de Editores de España e que se organiza alternando  a sede anualmente, nunha convocatoria en Madrid e noutra en Barcelona. Este ano LIBER regresa a Barcelona, organizada pola FIRA, para celebrar o seu 36 aniversario e con Cuba como país convidado. Esta convocatoria suporá o maior encontro internacional do libro en español, con capacidade de ofrecer oportunidades de negocio ás principais empresas editoriais.

A cita, consolidada como primeira mostra dedicada ao libro en lingua española en Europa e como principal centro de negocio e intercambio profesional, está aberta a todos os sectores do libro, con especial atención aos contidos dixitais, ás novas editoras, á autoedición e á propiedade intelectual.

LIBER 2018 visualiza a innovación, a produción e a internacionalización da industria do libro. A dixitalización, a relación co mundo audiovisual, a autoedición e a mellora das vendas serán os principais retos da edición deste ano.

O sector editorial galego contará con stand coexpositivo, entre  a AGE e a Consellaría de Cultura e Turismo, da Xunta de Galicia, para amosar as súas novidades, manter acordos e intercambios comerciais. Ademais, as editoras asociadas Kalandraka Editora e Edicións do Cumio-Arnoia Distribuidora, contarán con espazo propio.

As editoras asociadas á AGE, Alvarellos Editora, Hércules de Ediciones, Edicións Laiovento, Kalandraka Editora, Baía Edicións, Edicións Xerais de Galicia, Edicións do Cumio e a Editorial Galaxia desprazaranse á feira entre os días 3 e 5 de outubro e ademais dotarán de novidades o stand galego na feira xunto con Nova Galicia Edicións, Oqueleo (Edicións Obradoiro) e Edicións Embora.

Fonte: AGE

A Asociación Galega de Editores manifesta a súa preocupación e disconformidade cos orzamentos para o libro do ano 2014

A xunta directiva da AGE, entidade que representa ao 85% da edición profesional galega, reunida en sesión ordinaria o 25 de novembro, amosa a súa preocupación e clara disconformidade coas partidas orzamentarias recollidas no Proxecto de Lei Orzamentaria do ano 2014 da Xunta de Galicia, pois segundo o citado documento haberá 440.000 euros menos para o libro o próximo ano. Esta cantidade vén a sumarse aos 250.000 euros da desaparecida orde de axudas á edición de grandes obras, que xa experimentara unha reducción acumulada do 75% dende o ano 2010, así como aos recortes que se veñen realizando, en cada un dos exercicios económicos, ás axudas tradución, edición de materiais curriculares e adquisición de fondos de libros en galego para as bibliotecas públicas.

Por partidas orzamentarias

A axuda para a tradución de obras do galego e para o galegos, incorporada na partida 32A 770.0 baixo o epígrafe Apoio e promoción do libro en galego, vén de sufrir un recorte de 100.000 euros. O mesmo acontece coa partida destinada a dotar ás bibliotecas públicas de fondos bibliográficos en galego, reducida nun 60% no ano 2010, recúrtase noutros 71.540 euros. Outro tanto ocorre coa axuda para a edición de materiais curriculares en galego, que xa sufrira unha drástica reducción do 50%, e que vén de experimentar un novo e trascendental recurte de 100.000 euros, deixando a publicación de materiais curriculares en lingua galega sen apoio institucional, a pesar da renovación dos materiais didáticos de tres cursos de Educación Primaria, prevista no calendario de implantación da LOMCE.

Mentres se recorta en partidas trascendentais para apoiar á cultura do país, outras intrascendentes para a promoción e o coidado da produción cultural, manteñen o seu orzamento inalterabel dende hai máis de catro anos. Os editores galegos solicitan un cambio nas políticas culturais e un apoio explícito á edición, como sector estratéxico da cultura de Galicia.

Fonte: AGE

A edición galega acumula unha caída do 26%

A tendencia a unha diminución da produción editorial galega vense de confirmar nos datos feitos públicos pola FGEE, entidade que agrupa aos gremios de editores das comunidades autónomas e que reflicten o resultado do rexistro do ISBN no ano 2012. Segundo ese adianto da Federación de Gremios de España a produción en galego baixaría a mínimos históricos cunha cifra de 1.340 títulos editados en galego dun global de 2.190 rexistros.

Datos

A panorámica da edición, informe elaborado polo MEC en base aos datos do ISBN, reflicte que no ano 2011 foron rexistrados 2.130 títulos en galego, dos cales 203  foron editados por organismos ou institucións públicas e o resto, 1.927 libros polas editoriais privadas. Segundo eses datos a edición privada galega editou 1.396 títulos en galego e os editores privados de fóra de Galicia 531. O Informe de Comercio Interior do ano 2011, editado pola FGEE, reflicte unha produción de 1.922 títulos editados en galego, sendo a produción feita en Galicia de 1.587 títulos. O Informe do Comercio Interior de Galicia dese mesmo ano aporta uns datos moi semellantes, 1.587 libros editados en galego en Galicia dun un total de 2.156 títulos.

Mil trescentos rexistros menos no ISBN  

No ano 2011 foron solicitados por editores privados e públicos 3.384 rexistros de ISBN, 1.370 rexistros menos que os solicitados no ano 2010, cunha baixada porcentual do 28%. A produción galega diminueu no ano 2011 un 16,3% en relación ao ano anterior e, de confirmarse os datos do ISBN, no ano 2012 a redución chegaría a un  26%.

Fonte: AGE