Artigos

A porcentaxe de obras dixitalizadas cae no mes de abril

A Axencia do ISBN rexistrou durante o mes de abril 6.220 títulos, cunha lixeira caída en relación ós meses precedentes. Tamén se produce unha diminución do número de obras dixitais, en relación ós meses anteriores. Nunha nota feita pública pola Federación de Gremios de Editores e pola propia Axencia do ISBN, as dúas organizacións manteñen que as editoriais, no seu conxunto, mateñen a aposta polo libro dixital, incrementándose o número de ebooks nos catálogos. No ano 2010 as obras dixitais representaron o 2,4% da facturación das empresas.

O 18% dos libros catalogados durante os primeiros catro meses do ano foron libros de ficción, un 11% correspondéronse con títulos didácticos e de infantil e xuvenil. Os estudos literarios e de humanidades acadaron o 16%.

A Axencia do ISBN, xestionada polo propio sector, ofrece datos mensuais do seu rexistro.

Máis información

Fonte: AGE

Un de cada catro títulos rexistrados en marzo foi un ebook

No mes de marzo rexistráronse no ISBN 8.238 títulos, dos que  2.114 foron dixitais, o 26%. A porcentaxe de libros dixitais rexistrados no primeiro trimestre do ano 2012 situouse no 22%, superando a  media do ano 2011 (17%).

No mes de marzo incrementáronse as cifras de catalogación de Ebook en todo o territorio do Estado. Os datos do primeiro trimestre foi  de 5.203 libros dixitais, dun total de 24.173.

Cómpre sinalar que práctica totalidade dos libros rexistrados en marzo xa se catalogaron co índice de materias internacional IBNC, o novo estándar adoptado polo sector do libro en España para clasificar de maneira normalizada as materias publicadas.

Fonte: AGE