Artigos

Des-regulamentar, privatizar, cementar, fumigar…

Difícil escoller unha nova a destacar, cando son tantas as (malas) novas que, como espada de Damócles, penduran sobre o noso contorno ambiental: tanto o Goberno central (o ministro Arias Cañete deixou claro, na súa comparecencia parlamentar do 1 de febreiro, que o “medio ambiente” ficará supeditado ao medre económico, da man dun “relaxamento” na normativa ambiental: revisión da Lei de Costas, volta cos “trasvases” entre cuncas fluviais, permisividade en canto a contaminación atmosférica, revisión da normativa estatal en materia de espazos protexidos etc…) como o Autonómico (a recente “ampliación” da Rede Natura eliminou espazos a protexer previstos polo anterior goberno autonómico, para permitir a instalación de novos Parques eólicos neses espazos sensíbeis; ou a  Orde que sixilosamente prepara, de cara a permitir o monocultivo -ate 100 Ha- de especies alóctonas, algunhas delas con potencial invasor, para a produción de biomasa forestal;  ou a nova Lei de Montes entre outras tanto ou máis temíbeis).

Mais quizais hai unha especialmente alarmante, pola inmediatez da súa aplicación, e a alarma que está a xerar entre os apicultores en particular e as entidades ambientais en xeral: trátase da fumigación, gratuíta e obrigatoria para as plantacións de eucaliptos, por medios aéreos, co gallo do control do Gorgullo do eucalipto (Gonipterus scutellatus) e que se pretende realizar en toda Galicia, co apoio expreso da Consellaría do Medio Rural e Mariño.

O procedemento da fumigación aérea afecta de xeito indiscriminado a todos os seres vivos (incluídas as persoas, evidentemente) e contamina solos e acuíferos, estean afectados ou non polo andacio, incluso a moita distancia do punto de aplicación.

A AGA (Asociación Galega de Apicultura) rexeita de plano esta práctica e vén de presentar denuncia, ante a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aducindo que o produto a utilizar (comercialmente coñecido como Cascade e que ten como principio activo o flufenoxuron) é particularmente tóxico para as larvas das abellas (como fai constar na ficha do mesmo a súa fabricante, a BASF), e moi danoso para outros insectos, especialmente os acuáticos, os peixes, moluscos e vermes terrestres e, polo tanto, para a cadea trófica.

A propia Comisión Europea decretou a súa prohibición e retirada urxente, dando un prazo até final do presente ano para retirar excedentes e a súa comercialización definitiva no próximo mes de agosto, así que o esperábel sería unha actitude responsable e celosa por parte do Goberno Autónomo.

Se consideramos que a superficie afectada polo Gorgullo achégase ás 100.000 Ha de eucaliptal, estímase que se empregarían arredor de 50.000 litros de lufenoxuron diluído, de xeito xeneralizado e sen protocolos de aplicación.

A AGA pregúntase se se terán en conta as condicións de aplicación (doses axeitadas, dilución correcta, ventos dominantes e proximidade a puntos sensíbeis) así como a oportunidade da mesma, nunha época de máxima actividade para as abellas e o resto de seres vivos que poden resultar afectados: os antes mencionados e máis as aves insectívoras, en plena época de cría).

Agardemos que a administración autonómica vele polo interese xeral e non só polo particular dos produtores de madeira, habida conta que existen e, xa se viñan empregando, outros métodos, inocuos, como o control por medios biolóxicos. Polo si ou polo non, os afectados e as organizacións que os apoian organízanse na Plataforma contra as fumigacións:

www.fumigacionsnon.org

Texto: Calros Silvar

O XII Correlingua comeza este mércores en Ourense coa lema “Galego todo ou que buscas”

A XII edición do Correlingua, actividade lúdico-educativa de reivindicación da lingua galega, arrincará este mércores, día 2, en Ourense, para terminar o día 16 en Viveiro (Lugo) tras percorrer un total de 12 localidades galegas, segundo informan os organizadores nun comunicado.

A Asociación Socio-Pedagóxica Galega, CIG-Ensino e a Mesa pola Normalización lingüística, xunto cos concellos de Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo promoven esta actividade.

Tras o seu paso por Ourense, as carreiras, que terminarán con espectáculos teatrais e musicais dirixidos ao alumnado, pasará por Narón, A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra, Vigo, Tui, Moaña, Silleda, Monforte e Viveiro.

Nun comunicado, os organizadores aseguran que durante o percorrido reivindicarase “a plena normalización” do galego  mediante un manifesto escollido entre un concurso entre o alumnado e que, nesta edición, gañaron estudantes de cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria do CPI de Pontecesures.

As festas finais do Correlingua, ademais de contar coa participación de alumnado, incluirá diversas actuacións coa presenza da actriz Iria Sobrado, o grupo de música  infantil Pirilampo e dúas dos grupos gañadores do concurso musical Cantalingua 2012.

Fonte: GaliciaHoxe

Os expedientes sancionadores por verteduras en ríos case se triplicaron en dous anos

O número de expedientes sancionadores tramitados na Confederación Hidrográfica Miño-Sil por verteduras non autorizadas case se triplicaron en dous anos, ao pasar dos 86 en 2009 a 223 en 2011, o que supón un incremento do 159,3%, segundo os datos facilitados polo organismo de conca a Europa Press.

O presidente da confederación, Francisco Marín Muñoz, fai un chamamento á cooperación institucional entre administracións -estatal, autonómica e local- para frear esta problemática, que nun 40% atribúe a concellos, nun 30% a industrias e nun 25% a particulares.

Nunha entrevista concedida a Europa Press, Marín Muñoz recoñece que a calidade das augas dos ríos galegos é «mellorable», aínda que «non é mala», pero admite que «sempre que aparece unha vertedura» a nota que corresponde neste apartado é de «suspenso».

A este respecto, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil -creada por Real Decreto en 2008, cando se dividiu a confederación hidrográfica do norte na do Miño-Sil e a do Cantábrico- ten no punto de mira a ríos como o Barbaña e o tramo urbano do Miño ao seu paso pola cidade de Ourense.

VERTEDURAS NON AUTORIZADAS

Segundo as cifras que manexa o organismo, os expedientes sancionadores por verteduras non autorizadas experimentaron o maior aumento entre os anos 2009 e 2010, do 104,65%, desde os 86 aos 176 expedientes incoados. De 2010 a 2011 a subida foi do 26,7%, ata os 223 expedientes.

No que se refire á porcentaxe de resolución dos expedientes, este foi menor en 2010 (do 56,25%, ao resolverse 99 dos 176 documentos abertos nese ano) que en 2009 (cando fora do 63,95%, ao solucionarse 55 das 86 incoacións).

Aínda que hai que ter en conta que as resolucións poden corresponderse con expedientes iniciados en anos anteriores, a taxa mellorou ao peche do pasado ano, cando terminaron resoltos 172 dos 223 expedientes abertos entón (o que representa un 77,13% dos daquel exercicio).

En 2011, 208 dos 223 expedientes sancionadores tramitados na confederación por verteduras non autorizadas foron de carácter leve (93,27%), un total de 14 tiveron a característica de menos grave (6,28%) e un contabilizouse como grave (0,45%).

Esta clasificación contrasta coa dos dous anos anteriores, cando o número de expedientes graves por verteduras non autorizadas foi de sete (en 2010) e cinco (en 2009) e chegouse a rexistrar un moi grave (en 2009).

OUTRAS INFRACCIÓNS

En canto aos expedientes sancionadores por infraccións doutro tipo, o organismo de conca incoou un total de 278 en 2009 (270 de carácter leve, cinco menos grave e tres graves) e resolveu 263 (241 leves, 12 menos graves e 10 graves).

Entre ese ano e o seguinte, 2010, a apertura de sancións por infraccións diferentes ás verteduras -por exemplo, tallas e construcións de pozos non autorizadas pola confederación hidrográfica- reduciuse nun 10,43%, ata os 249 -238 leves, oito menos grave e tres graves-. Pero en 2011 subiu un 26,9% en taxa interanual, ata os 316 expedientes -300 leves, 10 menos graves e seis graves-.

Ao peche do pasado ano resolvéronse 269 expedientes por este tipo de infraccións -56 leves, 12 menos graves e un grave- e ao finalizar 2010 a resolución ascendía a 265 documentos incoados -249 leves, 12 menos graves e catro graves-.

MELLORAR A CALIDADE DA AUGA

«A calidade das augas dos ríos galegos non é mala, pero iso non quere dicir que non sexa mellorable», apunta o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que se refire «sobre todo» a «determinados puntos que necesitan unha mellor xestión e ata apoio para mellorar as estacións depuradoras de tal xeito que as verteduras non cheguen ao río».

Neste sentido, insta ás distintas administracións a colaborar «para corrixir estas verteduras». «O noso obxectivo é mellorar a calidade das augas e o estado ecolóxico non só das augas senón tamén dos ríos», subliña.

Neste extremo, asume que «sempre que aparece unha vertedura» a nota correspondente é «é un suspenso» e anima a todas as instancias, tanto públicas como privadas, a fixarse como obxectivo «que non apareza ningún».

Para Marín Muñoz, a sanción por verteduras, un elemento coercitivo e disuasorio, non se pode incrementar na actual conxuntura. «Non creo que sexa o momento de endurecer as sancións», destaca, e, a continuación, insiste na procura de colaboración para erradicar os que son «recorrentes».

A solución, ao seu xuízo, pasa por «pór en marcha determinadas instalacións como os bombeos de augas residuais». Na capital das Burgas, por exemplo, «a nova estación de bombeo seguramente vai impedir que cando chova prodúzanse tantas verteduras ao río Miño», pois se construíu co propósito de multiplicar a capacidade actual de bombeo.

RECORTES

Preguntado pola afección dos recortes en obras hidráulicas e conservación dos ríos, na mesma entrevista a Europa Press, o recentemente nomeado presidente da confederación hidrográfica admite que «o escenario económico afecta a calquera tipo de actuación» da administración pero compromete «seguir facendo un esforzo para ir acometendo» infraestruturas «que estaban planificadas».

Trátase da estación depuradora de Ourense, os colectores da N-6 de Lugo, outros en Ferrol e o emisario mariño e a acometida eléctrica de Vigo. Todas elas deben estar rematadas antes do 31 de decembro de 2015, pois dependen de fondos Feder da Unión Europea (UE), aínda que Marín Muñoz apunta: «Oxalá se terminen antes».

SECA

Tamén acerca da incidencia da seca na comunidade, o responsable do organismo sinala que «as últimas choivas viñeron a paliar bastante» o baixo nivel dos ríos dentro da demarcación, sobre todo, naqueles puntos en que Miño-Sil fornece auga de encoro -que é en Ponferrada-.

Nin para regadío nin para abastecemento prevé que vaia ser preciso adoptar restricións en 2012, pero, «dentro das competencias» do Goberno autonómico afirma «non atreverse a dar a súa opinión», pois o panorama pode ser outro.

«Esperemos que a climatoloxía sexa benevolente e que Galicia non sufra este período de seca que padeceu, para que se recuperen os encoros e os acuíferos», reflexiona.

INUNDACIÓNS

Miño-Sil ten localizadas 24 áreas con perigo de inundacións e é «consciente» de que houbo «desmáns» urbanísticos ao longo dos anos que agravaron este risco. En concreto, sinala as zonas de Limia, o río Cabe en Monforte e Sarria, en Lugo.

En calquera caso, «hoxe, calquera plan urbanístico de calquera concello está condicionado pola tramitación de zonas inundables», explica.

A confederación debe informar devandito proxecto como requisito para a obtención dunha licenza. Recae entón sobre a corporación local a responsabilidade de elaborar un plan de encanamento para corrixir a inundabilidad do espazo en cuestión.

OBRAS DE IBERDROLA NO SIL

Para rematar, sobre a construción dunha nova central de Iberdrola no Canón do Sil ?no encoro de Santo Estevo?, o presidente da confederación informa de que están «moi avanzadas».

A central é subterránea «co que non hai ningún tipo de impacto visual» e, a pesar de que en 2010 a actuación «si afectou bastante á canle» do río -o que provocou o malestar de ecoloxistas-, na actualidade, «no que afecta ao dominio público hidráulico», as obras están «moi avanzadas», indica Marín Muñoz.

Fonte: El Correo Gallego

A Real Academia presenta a programación do 50 aniversario das Letras Galegas

“É a maior festa cultural de Europa”, dixo Méndez Ferrín na presentación da programación que a Real Academia Galega preparou para celebrar os 50 anos do Día das Letras Galegas. Un libro gratuíto para os estudantes de Bacharelato co información sobre os 50 autores, cincuenta microespazos na Televisión de Galicia no que os académicos “glosarán” a figura dos 50 escritores homenaxeados, un suplemento distribuído pola Voz de Galicia, “mil coleccións-exposicións de cincuenta carteis e a edición dun libro conmemorativo” para librerías, institutos e bibliotecas, e un acto cívico na Praza de María Pita que se celebrará o 16 de xuño, no que os escolares esparexerán sete “materias simbólicas” vinculadas ás casas de sete escritores e os alcaldes dos concellos nativos dos autores homenaxeados turnaranse para recitar textos,segundo informou El País.

Fonte: Culturagalega

Foto: Real Academia Galega

“Esta lei é unha ferramenta para a privatización de todo o monte do país”

O proxecto de Lei de Montes de Galicia iniciou este martes o seu trámite parlamentario cunha crítica unánime dos dous principais partidos da oposición, e tamén de colectivos sociais, ambientalistas, labregos e das comunidades de montes. “É unha ferramenta de cara á privatización de todo o monte do país”, afirma con rotundidade Charo Sánchez, secretaria de medio ambiente del Sindicato Labrego Galego, que conclúe: “Esta administración quere un monte produtivista ao servizo do capital e lexisla a favor desta visión”.Charo Sánchez, secretaria de medio ambiente del Sindicato Labrego Galego, que conclúe: “Esta administración quere un monte produtivista ao servizo do capital e lexisla a favor desta visión”.

Sánchez conclúe: “A lei bota por terra todo o traballo feito até agora para que o monte seguise estando ao servizo do país e da veciñanza que vivimos nel. Imos perder toda capacidade de xestión e de decisión. A administración ten moitas ganas de botar para atrás as comunidades de montes”. Para o SLG o máis grave desta lei é que “permite o cambio de uso do solo para que haxa unha meirande forestación da terra agraria, cando xa Galicia ten unha proporción de terra agraria por debaixo das demais comunidades autónomas do Estado, menos do 25%”.

Fomento dos cultivos enerxéticos

Ao Sindicato Labrego preocúpalle especialmente o artigo 76 da lei, que fala dos contratos de xestión pública e que provoca que a administración poida ceder espazos a empresas de cultivo de agromasa, principalmente de produción enerxética e pasta de papel. En opinión de Sánchez, “este artigo fai que a maioría de comunidades de montes, que non poderán saldar as débedas que teñen coa administración, se verán obrigadas a entrar nun contrato de xestión pública, que porán o monte e a veciñanza ao servizo dunha empresa privada”.

A Federación Ecoloxista Galega denunciou a Xunta está a preparar “ás caladas” unha orde que permitirá a plantación de até 100 hectácras continuasde especies alóctonas, por exemplo eucaliptos, para queimar nas plantas de biomasa

A este respecto, a Federación Ecoloxista Galega denunciou a Xunta está a preparar “ás caladas” unha orde que permitirá a plantación de até 100 hectácras continuasde especies alóctonas, por exemplo eucaliptos, para queimar nas plantas de biomasa. A FEG denuncia que “nos últimos meses, a Xunta está a acelerar a máquina lexislativa coa modificación, estratexicamente estudada, de multitude de leis relacionadas cos montes, ao que hai que engadir esta orde para regular os cultivos enerxéticos”.

Segundo indica a FEG, os cultivos enerxéticos precisan de grandes cantidades de abonos, auga e pesticidas, contando tamén con densidades moi elevadas. Esta clase de cultivos resulta moi agresiva co medio debido aos ciclos de corta reducidos de 3 ou 4 anos, degradando o solo e eliminando a súa fertilidade. “Por outra banda -conclúe- os cultivos enerxéticos constitúen un paso máis na perda de biodiversidade dos montes e na desaparición das masas forestais autóctonas”.

Posicións enfrontadas no Parlamento

Os socialistas presentaron unha emenda de devolución a este texto que supón o “machadazo final ás políticas de desenvolvemento rural”, “desvaloriza o monte” e “non promove o aproveitamento multifuncional e sustentable do monte galego”. Para o PSdeG-PSOE, “o problema é un rural abandonado, envellecido e despoboado”, fronte a un goberno que “chega tres anos tarde, tres anos de desleixo para co monte e para co medio rural de Galicia”. Advertiu que esta norma “non atende á realidade do monte en Galicia, non potencia o monte como patrimonio esencial e estratéxico para o desenvolvemento sostible e non serve para apostar por un rural vivo e dinámico”.Tareixa Paz pediu unha nova tramitación da lei a través dun texto alternativo apoiado polo sector e considerou que a nova consolida medidas que xa provocaron a perda de 6.600 postos de traballo.

Mentres, Tareixa Paz pediu unha nova tramitación da lei a través dun texto alternativo apoiado polo sector e considerou que a nova consolida medidas que xa provocaron a perda de 6.600 postos de traballo e a diminución  da facturación, en 700 millóns de euros no 2010, no conxunto do sector forestal, polo que reiterou a súa revisión.

Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, salientou que a norma ten “espírito de apertura” e o obxectivo de “dinamizar” o monte galego e de “aproveitar os seus recursos” mediante sociedades de fomento forestal, para loitar contra o abandono e reinvestir os benficios. Quintana asegura que o proxecto é froito dun longo debate coas 20 organizacións presentes no Consello Forestal de Galicia, das que se tomaron en consideración un bo número de modificacións á norma.Verdegaia denuncia que na elaboración do borrador da lei “non se garantiu a participación pública dos axentes sociais representativos nin do público en xeral.

Porén, dende Verdegaia rexeitan con rotundidade esta afirmación e din que na elaboración do borrador da lei “non se garantiu a participación pública dos axentes sociais representativos nin do público en xeral, aspecto fundamental na política forestal e medioambiental da Unión Europea e en teoría da propia Xunta de Galicia”. Estas irregularidades foron denunciadas mediante unha queixa presentada ante o Valedor do Pobo, presentada por varios colectivos e entre eles Verdegaia, Amigos da Terra e Galiza non se vende.

Fonte: Praza.com

Cultura e Educación propón unha forma alternativa de visitar o Museo de Galicia a través dunha intervención de Mercedes Peón

Unha outra forma de descubrir o Museo de Galicia. Esta é proposta que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten preparada para o vindeiro sábado 5 de maio na Cidade da Cultura. Seguindo a proposta de Mercedes Peón, unha das artistas galegas máis carismáticas do circuíto da world music actual, o visitante que se achegue ao Museo de Galicia a partir das 12:00 horas poderá vivir unha experiencia única a última que teña lugar no Museo antes da súa inauguración oficial, prevista para o mes de xuño cando abra as súas portas Gallaecia Petrea.

Con esta actuación, de entrada libre e de balde, o departamento que dirixe Xesús Vázquez Abad pon, unha vez máis, este espazo arquitectónico ao servizo dos creadores, converténdose coas súas intervencións –xa sexan sonoras, plásticas ou conceptuais- nun lugar para reflexión, para a inspiración e, sobre todo, para o diálogo entre as artes.

Mercedes Peón propón unha fuxida conceptual da mera exhibición: intriga, tránsito e o efémero no Museo de Galicia. A artista instalarase como obra escultórica nunha parte do Museo, sen intervir sonoramente no espazo. A proposta xorde a partir de escoitas individuais para que as persoas teñan unha experiencia sonora a través da obra SÓS e sen perder de vista a magnitude da arquitectura.

Esta intervención sonora conta coa colaboración do escultor Suso Basterrechea, quen aporta unha instalación minimalista, chea de tensión e frialdade estática con só movementos naturais provocados pola propia física e pola orixinalidade do seu pensamento. A el súmase a complicidade de Ovidio Aldegunde e da banda que acompañará a Mercedes Peón, composta por Manuel Alonso, Manuel Cebrián e Ana García.

A Consellería outorga, deste xeito, un espazo de representación a unha proposta única pensada para provocar itinerancia en busca da instalación musical. Cincuenta minutos de interrelación entre obras que se ofrecen simultáneas e con vida propia.

Fonte: Xunta

Organizan un concurso en liña de mensaxes de amor para dinamizar o galego na Rede

Os obxectivos da nova iniciativa son fomentar a participación en galego da mocidade, aumentar a presenza do noso idioma en internet e animar ao seu uso nas relacións interpersoais, de acordo co establecido polo Plan xeral de normalización da lingua galega nos ámbitos da mocidade e das novas tecnoloxías.
O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, recordou durante a presentación que o galego é actualmente “a lingua que preferimos para falar coa xente que queremos: os amigos, a familia, as persoas que temos preto”, mais que pode ser tamén “a lingua que usemos para dirixirnos a persoas descoñecidas e iniciar relacións novas que, se comezan en galego, se manterán en galego”. García Gómez destacou tamén que o noso idioma, “que foi lingua de namorar na Idade Media, pode seguir séndoo hoxe e esperamos que así o entenda a mocidade galega”. Neste sentido, indicou que “o prestixio literario que tivo e ten a lingua galega debe complementarse co que hoxe ofrecen outros medios, coma internet”.
Ata o 17 de maio, os mozos e mozas que queiran participar poderán inscribirse e colgar as súas declaracións, de menos de 350 caracteres, na páxina web do concurso, onde se poden consultar as súas bases. Todas as declaracións serán alí visibles, onde figurarán de forma anónima, para que, a partir do Día das Letras Galegas e Día de Internet, as persoas que o desexen poidan votar polas que máis lles gusten.
Neste mesmo senso, Ovidio Rodeiro, director xeral de Xuventude e Voluntariado, fixo fincapé en que a promoción do idioma galego é necesaria e, por iso, lembrou que é unha das prioridades da primeira Lei de Xuventude de Galicia. As bases establecen dúas categorías (unha para mozos de 14 a 19 anos e outra para mozos de 20 a 35) e tres premios por categoría consistentes en produtos tecnolóxicos coma un iPad, unha Wii ou un lector de libros electrónicos, entre outros.

Fonte e foto: Codigocero

Preséntanse as programacións para o Día do Libro

A celebración, o vindeiro 23 de abril, do Día do Libro, está a animar a axenda cultural do país. Na coruña, o concello presentaba onte unha programación que inclúe a celebración da Festa do Libro, coa instalación de postos de venda e a realización de actividades nos Xardíns de Méndez Núñez desde hoxe. Outros actos previstos son a lectura pública dun manifesto e actividades nas bibliotecas completan as propostas para esta festa. Ademais, o 23 de abril comeza unha nova xeira do ciclo Poetas Di(n)versos, que arrincará con Veronika Dintinjana e Lino Braxe e continuará con Mark Strand e Cesáreo Sánchez Iglesias (21 de maio) e con Sudeep Sen e Francisco Fernández Naval (11 de xuño).

Pola súa banda, a Deputación da Coruña presentaba onte a III Semana do Libro e da Lectura, un programa que recupera a temática do Salón do Libro de Pontevedra e que terá nas supersticións o seu eixe deste ano. Entre o 22 e o 28 de abril, a Sala de Exposicións do Pazo de San Marcos acollerá contacontos, exposicións, maxia e outras actividades.

En Gondomar iniciaban xa o pasado día 17 a V Semana do Libro e da Lectura, que ten como principal evento a celebración dunha sentada lectora na alameda local. Con este evento quérese reivindicar publicamente o acto de ler baixo o leme Onde hai libros hai futuro!.

A coincidir con esta data, o Concello de Santiago presentaba esta semana a súa Campaña de Animación á lectura en colaboración coa editorial Kalandraka. Contacontos, obradoiros de escrita creativa e de ilustración ou exposicións son algunhas das actividades que se realizarán ata o final do vindeiro mes de maio. Esta campaña súmase á de animación lectora que se está a realizar nos centros socioculturais da cidade.

A Xunta de Galicia, pola súa banda, participa no Bookcrossing mundial que se celebra con ocasión desta data e distribuirá mañá 5.000 volumes a través de museos para que o público os deixe onde queira e difunda así a lectura.

Fonte: Culturagalega

Ferrín pide aos deputados unha emenda para que o galego non sexa unha lingua de ”cuarta fila”

O presidente da Real Academia Galega (RAG), Xosé Luis Méndez Ferrín, pediu hoxe a todos os deputados galegos que apoien unha “emenda poderosa” contra os Orzamentos Xerais do Estado que deixe sen efecto o trato “discriminatorio” dos recortes do Ministerio de Cultura á lingua galega.

En declaracións aos medios de comunicación á saída dun acto institucional na Deputación de Lugo, Ferrín mostrouse moi crítico coa rebaixa do 62 % do Goberno central na súa asignación anual á institución, que só recibirá 380.000 euros, cando as entidades homólogas en Cataluña e o País Vasco disporán de máis de 700.000 euros porque o recorte non pasará do 23 %.

Nese sentido, o presidente da RAG lamentou que o galego sexa tratado como unha lingua de ”cuarta fila”.

“A primeira nestes orzamentos é o castelán, e ata se pode entender que así sexa. A segunda é o catalán, a terceira é o vasco e o galego é de cuarta fila. Así nos consideran e así se consideran moitos galegos a si mesmos, de cuarta fila”, queixouse o presidente da RAG.

Méndez Ferrín expresou o seu desexo de que no Congreso dos Deputados “haxa unha emenda poderosa, apoiada por unanimidade e co consenso de todos os deputados galegos, tanto do PP, como do PSOE e do BNG”, para que “consiga facer desaparecer estes números discriminatorios”.

“Non estamos en contra dos recortes. Estamos nunha época difícil e, se hai rebaixas, que as haxa para todos. Pero non para uns máis e outros menos”, apostilou Méndez Ferrín, para quen esta situación “non é aceptable” nin para os membros da academia nin “para ningún galego de ben”.

Fonte: Galiciaé

O alumnado galego parará mañá as clases para defender o idioma

O alumnado galego parará a actividade este xoves. Aulas baleiras e concentracións en todas as cidades galegas é o que propoñen diversas organizacións de estudantes para mostrar o seu rexeitamento contra as políticas da Xunta no relativo ao idioma. “En tres anos do Goberno de Alberto Núñez Feijóo non se fixo nada positivo pola lingua”, asegura en declaracións a DIOIVO a  responsable de lingua en Mocidade Nacionalista Galega (MNG), María do Mar Lopes González.

Este parón, apoiado pola Mocidade Nacionalista Galega, a Mesa pola Normalización Lingüística, a Liga Estudantil Galega, os Comités e o Sindicato de Estudantes coincide co terceiro aniversario da chegada do presidente Feijóo á Xunta e afectará aos alumnos do segundo ciclo da ESO, aos ciclos formativos e as ensinanzas artísticas. Ademais, as organizacións apuntan que simultaneamente se producirán concentracións en todas as cidades galegas.

“O mal chamado decreto plurilingüe” continua a ser o maior foco de descontento, segundo apuntan desde MNG. “A situación do galego é nefasta”, explica Lopes, pois a aplicación desta medida produciu unha “redución do galego nas aulas” nos dous últimos anos, chegado ao caso de que en moitos colexios, “menos do 20% das horas lectivas son en lingua galega”.

Deste xeito, a organización denuncia que esta norma emprega á lingua inglesa coma “coartada” para suprimir o idioma propio do ensino. Ademais, engaden, “Galiza é actualmente o único territorio do estado español con lingua propia que ten prohibido por lei impartir determinadas materias de ciencias en galego no seu sistema educativo”, sinalan destacando que Matemáticas, Física e Química e Tecnoloxía deben ser impartidas obrigatoriamente en castelán”.

Esta protesta servirá para quentar motores de cara á manifestación que prepara a plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras, segundo explica María do Mar Lopes, e que espera “recuperar” a mobilización cidadá despois de que o ano pasado non se celebrara por mor das eleccións municipais.

Foto: El País

Fonte: Dioivo