Filosofía

  1. Filosofía 1.º Bach. LOMCE

    36,40€

    Consideramos a utilidade do manual que presentamos para a materia de Filosofía, pola necesidade de ter un texto que actúa como motor do pensamento filosófico. Pensamos que non debía ser un mero relatorio de pensadores e ideas, aínda que os inclúe, pois incorporamos nesta proposta os recursos suficientes para abordar a  materia con garantía.

     
    Máis información