Química

 1. Novo Química 2.º Bach. LOMCE

  Química 2.º Bach. LOMCE

  32,24€

  O texto de Química que segue a continuación, dirixido ao alumnado de Segundo de Bacharelato, resulta da revisión e modificación de edicións anteriores segundo o Decreto 86/2015 do 25 de xuño que estabelece o Currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia dentro do marco da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) que modifica certos aspectos da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio.

   
  Máis información