Autora de varios libros dedicados á Literatura Universal Contemporánea, centrándose no "Realismo", " O movemento romántico", "Simbolismo e modernismo" e "As vangardas".

Publicacións

  • As vangardas, en colaboración con Eduardo Álvarez, Carlos Gómez, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2004.
  • O movemento romántico, en colaboración con Eduardo Álvarez, Mª Xesús Dono, Carlos Gómez, Juana López, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.
  • O realismo, en colaboración con Eduardo Álvarez, Mª Xesús Dono, Carlos Gómez, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.
  • Simbolismo e modernismo, en colaboración con Eduardo Álvarez, Carlos Gómez, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.