Realiza dúas guías de recursos dedicadas á natureza, publicadas no 2001 co título de "Todo vai na natureza I" e "Todo vai na natureza II". Ambas as dúas conteñen prácticas sinxelas de bioloxía.

Publicacións

  • Todo vai na natureza I (Prácticas sinxelas de bioloxía), en colaboración con Carlos Pérez Valcárcel, Mª Sol Rodríguez Rodríguez e Tomás J. Vázquez Yánez. Baía Edicións, 2001.
  • Todo vai na natureza II (Prácticas sinxelas de bioloxía), en colaboración con Carlos Pérez Valcárcel, Mª Sol Rodríguez Rodríguez e Tomás J. Vázquez Yánez. Baía Edicións, 2001.