Ilustrador da portada do libro de poesía de Maximino Cacheiro Varela "A vellez na poesía galega", así como doutros libros de poesía, todos eles de Maximino Cacheiro.

Publicacións

  • Ilustracións do libro Relampos do existir, Maximino Cacheiro Varela. Toxosoutos, 2005.
  • Ilustracións do libro A iluminación do mar, Maximino Cacheiro Varela. Toxosoutos, 2004.
  • Ilustración da portada de A vellez na poesía galega, Maximino Cacheiro Varela. Baía Edicións, 2002.