Realiza, en colaboración de Juan Ignacio Díaz d`a Silva e Calros Silvar, a maravillosa guía dos mamíferos de Galicia. Guía que pretende dar a coñecer a todas as persoas interesadas este tesouro da natureza galega que son os mamíferos.

Publicacións