Publicou un libro sobre os espazos naturais de Galicia adicado á provincia de Pontevedra coa colaboración de Francisco Docampo, Xosé Lois Rey, Carlos Rey e Álvaro Rodríguez.

Publicacións

Espazos naturais de Galicia. Provincia de Pontevedra, en colaboración con Francisco Docampo Barrueco, Xosé Lois Rey Muñíz, Carlos Rey Raño e Álvaro Rodríguez Pomares. Baía Edicións, 1996.