Realizou unha guía de traballo e varios cadernos titulados Aires de festa, todos eles en colaboración con Vicente Reboleiro González.

Publicacións

  • Aires de festa (guía de traballo), en colaboración de Vicente Reboleiro González. Baía Edicións, 1993.
  • Aires de festa (caderno 1º ciclo), xunto con Vicente Reboleiro González. Baía Edicións, 1993.
  • Aires de festa (caderno 2º ciclo), en colaboración de Vicente Reboleiro González. Baía Edicións, 1993.
  • Aires de festa (caderno 3º ciclo), xunto con Vicente Reboleiro González. Baía Edicións, 1993.