Realiza un libro de texto sobre a electricidade e a electrónica coa colaboración de Manuel Graña.

 Publicacións