Realiza o libro de texto de Química para o segundo curso de Bacharelato. A última corrección do libro foi no 2007.

Publicacións