Autor do libro de temática medioambiental sobre os bosques atlánticos europeos en colaboración de varios autores.

Publicacións

  • Os bosques atlánticos europeos, en colaboración de Alan Craig, Jesús Izco, Javier Loidi, Doug Oliver, George Peterken, Jean Timbal e Carlos Vales. Baía Edicións, 1994.