Publica varios ensaios, o último deles dedicado a Manuel Lugrís Freire no 2006, ano no que se lle dedicou o día das Letras Galegas.

Publicacións

  • Manuel Lugrís Freire. A fe na causa. Prefacio de Manuel Lugrís Rodríguez (neto do homenaxeado). Baía Edicións, 2006.
  • Parque micolóxico do río Belelle, en colaboración con Fernando de Peña Paz, Manuel Díaz Pena, Francisco Bernabeu Piñeiro, A Coruña (Provincia) e José Carlos Roca Romalde.Deputación Provincial da Coruña D.L. 2002.
  • O camiño inglés, xunto con Xan Casabella e Pepe Carreiro. A Nosa Terra, 1996.
  • Rafael Dieste. A franqueza e o mistério, en colaboración con Henrique Rabuñal Corgo. Baía Edicións, 1995.