Edita con Baía Edicións un libro titulado "Baldaio. Espazo natural protexido", libro co que consegue que declaren a Baldaio espazo natural protexido.

Publicacións