Autor dunha unidade didáctica dedicada aos fungos e cogumelos que hai en Galicia. Esta unidade didáctica vai acompañada de diapositivas para unha mellor comprensión.

Publicacións