Realiza en colaboración con Laura López un proxecto que pretende motivar a lectura con debuxos e textos sinxelos, para fomentar unha serie de valores primordiais para a convivencia e a sociabilidade.

Publicacións

Traducións ao galego

  • O valor da amizade, en colaboración de Mª José Gil. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2004.
  • Mellor falar que pelexar, xunto con Mª José Gil. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2004.
  • Non está ben dicir mentiras, en colaboración de Laura López. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2004.
  • María non é de aquí, en colaboracion de Laura López. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2003.
  • Unha tarde no parque, xunto con Laura López. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2003.
  • Damos unha volta?, en colaboración de Laura López. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2003.
  • Comen san, xunto con Mª José Gil. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2003.
  • Respectan o medio ambiente, en colaboración de Laura López. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2003.
  • Saben comportarse, xunto con Laura López. Colección “Laura e Compañía”. Baía Edicións, 2003.