Realiza ilustracións para o libro de narrativa "Moko" da colección Meiga Moira de Baía Edicións.

Publicacións

  • Ilustra o libro de narrativa de Moko, de Cristina Sáez Cazallas. Baía Edicións, 2006.