AUTORÍA


Buscar autoria por nome.

A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y Z


ILUSTRACIÓN


Buscar ilustración por nome.

A B C D E F G I L M P R S T U V


Nace en Pontedeume no ano 1973, aínda que o seu lugar de residencia é Córdoba. Califícase como autodidacta e, actualmente, é ilustrador.

Ler mais
Posted in Ilustración-M By Baia Edicions

Nace o 10 de outubro de 1943 en Ferrol. Aínda que a súa vocación inicial era a pintura, unha rápida evolución deu con el na banda deseñada e o humor. A comezos dos anos setenta comezou a publicar banda deseñada na revista Chan, que se facía en Madrid, e en 1975 publicaba o primeiro álbum da historia da banda deseñada galega, 2 Viaxes , a medias con Patiño. Despois derivou cara ao humor gráfico.

Ler mais
Posted in Ilustración-M By Baia Edicions

Nace o 16 de decembro de 1972 e reside en Alicante. É licenciado de Historia da Arte e actualmente exerce de Humorista Gráfico.

Ler mais
Posted in Ilustración-M By Baia Edicions