Autora da primeira Guía xeral de liques editada no estado. Chéganse a determinar 84 xéneros e 317 especies, as máis representativas do noso país.

Publicacións