Publica xunto con Xosé Manuel Bértolo Ballesteros varios liros sobre Grecia: "Xenofonte. Antoloxía de textos gregos" e "Grego 1º e 2º Bach". Tamén publica 3 títulos relacionados coa mitoloxía clásica en Galicia.

Publicacións
  • Grego 1º e 2º Bach, en colaboración con Xosé Manuel Bértolo Ballesteros. Baía Edicións. 2007.
  • Xenofonte. Antoloxía de textos gregos, en colaboración con Xosé Manuel Bértolo Ballesteros. 2006.
  • Os heroes, en colaboración con Xosé Manuel Bértolo Ballesteros. Baía Edicións. 2006.
  • Os deuses do Olimpo, en colaboración con Xosé Manuel Bértolo Ballesteros. Baía Edicións. 2005.
  • As divindades menores, en colaboración con Xosé Manuel Bértolo Ballesteros. Baía Edicións. 2005.
  • La civilización griega. INGABAD D.L. 1989.