Realiza en colaboración con Laura López un proxecto que pretende motivar a lectura con debuxos e textos sinxelos, para fomentar unha serie de valores primordiais para a convivencia e a sociabilidade.

Publicacións

Traducións ao galego

  • Saben comportarse. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Laura López. Baía Edicións, 2003.
  • Respectan o medio ambiente. Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Laura López. Baía Edicións, 2003.
  • Comen san. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Mª José Gil. Baía Edicións, 2003.
  • Damos unha volta? Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Laura López. Baía Edicións, 2003.
  • Unha tarde no parque. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Laura López. Baía Edicións, 2003.
  • María non é de aquí. Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Laura López. Baía Edicións, 2003.
  • Non está ben dicir mentiras. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Laura López. Baía Edicións, 2004.
  • Mellor falar que pelexar. Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Mª José Gil. Baía Edicións, 2004.
  • O valor da amizade. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Mª José Gil. Baía Edicións, 2004.