Autor dun libro de texto dedicado a alumnos e alumnas de 1º e 2º de ESO, "Obradoiro de matemáticas".

Publicacións