Realiza en colaboración con Carmina del Río un proxecto que pretende motivar a lectura con debuxos e textos sinxelos, para fomentar unha serie de valores primordiais para a convivencia e a sociabilidade.

Publicacións

  • O valor da amizade. Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Carmina del Río. Baía Edicións, 2004.
  • Mellor falar que pelexar. Colección "Laura e compañía", xunto con Carmina del Río. Baía Edicións, 2004.
  • Saben comportarse. Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Carmina del Río. Baía Edicións, 2003.
  • Comen san. Colección "Laura e compañía", xunto con Carmina del Río. Baía Edicións, 2003.