Autora de varios libros dedicados á Literatura Universal Contemporánea, que levan por título "As renovacións literarias", "As vangardas", "O movemento romántico", "O realismo" e "Simbolismo e modernismo".

Publicacións

  • As renovacións literarias, en colaboración de Eduardo Álvarez, Miguel Mato, Antonio Pichel, Dorinda Rivera e Elisa Santamarina. Baía Edicións, 2005.
  • As vangardas, xunto con Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Dorinda Rivera e Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2004.
  • O movemento romántico, en colaboración de Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Mª Xesús Dono, Juana López, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.
  • Simbolismo e modernismo, xunto con Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.
  • O realismo, en colaboración de Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Mª Xesús Dono, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.