Autor, en colaboración de Xosé Álvarez Flórez, do libro de texto "Iniciación á electricidade e á electrónica" para alumnado de terceiro e cuarto curso da ensinanza secundaria obrigatoria.

Publicacións