Publica en colaboración con varios autores un libro dedicado á literatura universal contemporánea titulado: "O movemento romántico".

Publicacións

  • O movemento romántico, en colaboración de Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Mª Xesús Dono, Carlos Gómez, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.