Realiza en colaboración con Carmina Del Río Galvé un proxecto que pretende motivar a lectura con debuxos e textos sinxelos, para fomentar unha serie de valores primordiais para a convivencia e a sociabilidade.

Publicacións

Traducións ao galego

  • Non está ben dicir mentiras. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Carmina del Río. Baía Edicións, 2004.
  • Saben comportarse. Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Carmina del Río. Baía Edicións, 2003.
  • Respectan o medio ambiente. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Carmina del Río. Baía Edicións, 2003.
  • Damos unha volta? Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Carmina del Río. Baía Edicións, 2003.
  • Unha tarde no parque. Colección “Laura e Compañía”, xunto con Carmina del Río. Baía Edicións, 2003.
  • María non é de aquí. Colección “Laura e Compañía”, en colaboración de Carmina del Río. Baía Edicións, 2003.