Realiza varios traballos sobre a micoloxía dos ecosistemas galegos, incluído unha guía que recolle as 556 especies máis habituais en Galicia.

Publicacións

Guía micolóxica dos ecosistemas galegos, en colaboración de Marisa Castro Cerceda, Alfredo Justo Fernández e Ana Soliño Pérez. Baía Edicións, 2005.