Autor de varios libros de infantil-xuvenil. En Baía publica dous deles relacionados cos bosques encantados: "A lenda dos Gnomos" e "O legado dos Elfos".

Publicacións

  • Princesas y Juglares. Editorial Libsa, 2005.
  • A lenda dos Gnomos. Colección “O bosque encantado”. Baía Edicións, 2003.
  • O legado dos Elfos. Colección “O bosque encantado”. Baía Edicións, 2003.