Realiza, en colaboración doutros autores, unha unidade didáctica dedicada aos insectos de Galicia. Esta unidade vai acompañada de diapositivas para unha maior comprensión.

Publicacións