Realiza numerosos libros dedicados a nenas e nenos de infantil. Moitos deles de grande utilidade para o comezo da lectura e a escritura.

Publicacións