Publica, en colaboración de varios autores, cinco títulos sobre literatura universal contemporánea.

Publicacións

  • As renovacións literarias, en colaboración de Eduardo Álvarez, Carlos Gómez, Miguel Mato, Antonio Pichel e Dorinda Rivera. Baía Edicións, 2005.
  • As vangardas, xunto con Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Carlos Gómez, Dorinda Rivera e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2004.
  • Simbolismo e modernismo, colaboración de Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Carlos Gómez, Antonio Pichel, Dorinda Rivera e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.
  • O realismo, xunto con Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Mª Xesús Dono, Carlos Gómez, Antonio Pichel, Dorinda Riverae Pilar Vázquez Baía Edicións, 2003.
  • O movemento romántico, en colaboración de Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, Mª Xesús Dono, Carlos Gómez, Juana López, Antonio Pichel, Dorinda Rivera e Pilar Vázquez. Baía Edicións, 2003.