Realiza, en colaboración de varios autores, o libro de texto de "Xeoloxía" para rapazas/es de segundo curso de bacharelato.

Publicacións

  • Xeoloxía 2º Bach, en colaboración de Juan Antonio Mayor Rodríguez e Mª Dolores Rodríguez López. Baía Edicións, 2001.