Xefe de departamento de Física e Química do IES Neira Vilas. Outorgouselle o premio de "traballos en soporte informático destinados á divulgación científica" á páxina web titulada "La ciencia es divertida". O premio foi concedido polo seu carácter motivador ameno, completo e atractivo.

Publicacións

  • Dicionario de Física, en colaboración de Juan José Guillín Fraga e Ramón Vilalta López. Baía Edicións, 2005.
  • La Ciencia es divertida. Aplicación didáctica premiada por el M.E.C.D.