Ilustra seis títulos da colección Baía Teatro.

Publicacións

  • Apnea, de Roberto Salgueiro. Baía Teatro, Baía Edicións, 2003.
  • A chamada, de Raúl Dans. Baía Teatro, Baía Edicións, 2002.
  • Carne de estatua, de Xosé Luís Martínez Pereiro. Baía Teatro, Baía Edicións, 2001.
  • O bululú do linier, de Cándido Pazó. Baía Teatro, Baía Edicións, 2000.
  • Tics, de Xosé Carlos Couceiro, Ánxeles Cuña Bóveda, Fernando Dacosta e Begoña Muñoz Saá. Baía Teatro, Baía Edicións, 2000.
  • Cyrano de Bergerac, de Paulino Martínez Pereiro e Francisco Pillado Mayor. Baía Teatro, Baía Edicións, 1999.