Publica, en colaboración con varias autoras e autores, catro títulos sobre a literatura universal contemporánea.

Publicacións

  • As vangardas, xunto con Eduardo Álvarez, Carlos Gómez, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Aurora Bermúdez. Baía Edicións, 2004.
  • O movemento romántico, en colaboración de Eduardo Álvarez, Mª Xesús Dono, Carlos Gómez, Juana López, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Aurora Bermúdez. Baía Edicións, 2003.
  • O realismo, xunto con Eduardo Álvarez, Mª Xesús Dono, Carlos Gómez, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Aurora Bermúdez. Baía Edicións, 2003.
  • Simbolismo e modernismo, en colaboración de Eduardo Álvarez, Carlos Gómez, Antonio Pichel, Dorinda Rivera, Elisa Santamarina e Aurora Bermúdez. Baía Edicións, 2003.