Listaxe de publicacións da autoría ou ilustración Justo Fernández, Alfredo

Realiza varios traballos sobre a micoloxía dos ecosistemas galegos, incluído unha guía que recolle as 556 especies máis habituais en Galicia.

Publicacións

  • Neotipificación de Pluteus sandalioticus. Cryptog. Mycol. 27(3): 197-200. A. Justo, M.L. Castro, N. Rodríguez-Ramos e F. Infante. 2006.
  • Aportación al conocimiento de la familia Pluteaceae en el suroeste ibérico. Bol. Soc. Micol. Madrid 30: 175-179. A. Justo e M.L. Castro. 2006.
  • A familia Pluteaceae (Basidiomycota, Fungi) no Parque Natural de Somiedo (Asturias). Mykes 9: 81-84. A. Justo e M.L. Castro. 2006.
  • Aportación ó coñecemento do xénero Pluteus en Galicia. Mykes 9: 75-80. A. Justo e M.L. Castro. 2006.
  • Guía micolóxica dos ecosistemas galegos, en colaboración de Marisa Castro Cerceda, Purificación Lorenzo Castro e Ana Soliño Pérez. Baía Edicións, 2005.
  • Los géneros Pluteus y Volvariella (Basidiomycota, Fungi) en La Rioja (España). Rev. Catalana Micología 27: 75-84. A. Justo, M.L. Castro e A. Caballero. 2005.
  • Pluteus insidiosus, nueva cita para la Península Ibérica. Rev. Catalana Micología 27: 85-88. A. Justo, M.L. Castro e F. Tejedor. 2005.
  • Familia Pluteaceae en la micoteca LOU-Fungi: revisión nomenclatural e taxonómica. Mykes 7: 11-20. A. Justo e M.L. Castro. 2004.

Tese doutoral

  • Familia Pluteaceae (Basidiomycota, Fungi) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Universidade de Vigo. Realizada por: Alfredo Justo. Dirixida por: M. L. Castro. 2006.

Tese de licenciatura

  • Órdenes Boletales y Agaricales p.p. (Agaricaceae, Amanitaceae) de la micoteca LOU-Fungi. Realizada por: Alfredo Justo Fernández. Dirixida por: M.L. Castro. 2001.
O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.