Listaxe de publicacións da autoría ou ilustración Muñoz Saá, Begoña

Autora de varios libros dedicados ao teatro así como outros dedicados á comprensión oral e escrita.

Publicacións

  • Comprensión oral, xunto con Serafín Alonso Pintos e María Xesús Sarmiento Macías. Vigo: Edicións Xerais, 2004.
  • Expresión escrita, en colaboración de Serafín Alonso Pintos e María Xesús Sarmiento Macías. Vigo: Edicións Xerais, 2004.
  • Expresión oral, xunto con Serafín Alonso Pintos e María Xesús Sarmiento Macías. Vigo: Edicións Xerais, 2004.
  • Tics, en colaboración de Xosé Carlos Couceiro, Ánxeles Cuña Bóveda e Fernando Dacosta. Baía Edicións, 2000.
  • Leoncio e Helena. Xunta de Galicia, Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais, 1993.
O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.