Listaxe de publicacións da autoría ou ilustración Valcárcel Díaz, Marcos

Nace en Ourense no ano 1958. Doutor en Historia Contemporánea, é catedrático de Lingua e Literatura Galegas. Profesor investigador da Universidade de Santiago de Compostela.

O seu traballo de investigación céntrase na historia política dos anos 1900-1936 e no galeguismo. Os seus libros abordan o estudio da prensa, os grandes personaxes da cultura galega ligados a Ourense e a historia cultural da cidade.

Participou no Diccionario de Literatura Galega (1997, 2000) e en Galicia. Literatura e colabora diariamente nos xornais “La Región” e “Galicia Hoxe”.

Publicacións

 • A recolleita xornalística Carlos Casares, punto de encontro, 2002.
 • A escolma poética Ourense, craro río, verde sol. A cidade na voz dos seus poetas, 2001.
 • Glaciarismo e periglaciarismo en Galicia (+ 36 diapositivas), en colaboración de Augusto Pérez Alberti, Ramón Blanco Chao e Manuela Costa Casais. Baía Edicións, 2001.
 • O relevo da costa (+ 40 diapositivas), en colaboración de Augusto Pérez Alberti, Ramón Blanco Chao e Manuela Costa Casais. Baía Edicións, 2000.
 • Ourense, a gran cidade literaria en A memoria de Ourense, 1999.
 • Pé das Burgas. Estudios de historia, literatura e xornalismo, 1998.
 • Xeografía 2º Bach. Baía Edicións, 1997.
 • A cidade da xeración Nós, 1996.
 • Ramón Otero Pedrayo. Vida, obra e pensamento, 1988.
 • A prensa en Ourense e a súa provincia. Catalogación e estudio, 1987.

Colaboracións de obras colectivas

 • Ejemplos de formas erosivas de origen nival en las vertientes del alto Ancares, noroeste de la provincia de León, xunto con P. Carrera Gómez e Augusto Pérez Alberti. Xeomorfoloxía e territorio: actas da IX Reunión Nacional de Xeomorfoloxía, Santiago de Compostela, 13-15 de setembro de 2006.
 • Alteración y abrasión en plataformas litorales: Canal Beagle (Argentina) y costa nw de la Península Ibérica, xunto con Ramón Blanco Chao, Augusto Pérez Alberti e Manuela Costa Casais. Xeomorfoloxía e territorio: actas da IX Reunión Nacional de Xeomorfoloxía, Santiago de Compostela, 13-15 de setembro de 2006.
 • Evolución morfogenética de las vertientes y del fondo de los valles durante el tardiglaciar, en colaboración de Augusto Pérez Alberti. Espazo natural e dinámicas territoriais: homenaxe ao Dr. Jesús García Fernández / coord. por Fernando Manero Miguel, 2001.
 • Descripción e interpretación de depósitos de ladera estratificados en la Galicia Oriental, en colaboración de Augusto Pérez Alberti. Procesos e formas periglaciares na montaña mediterránea: ponencias presentadas na IV Reunión I.P.A.-España, Albarracín, 15-17 de xullo de 1999 / coord. por María Victoria Lozano Tena, José Luis Peña Monné, Miguel Sánchez Fabre, 2000.
 • Acción e importancia del frío durante el cuaternario reciente en las sierras septentrionales de Galicia (Noroeste Ibérico), xunto con Manuel Rodríguez Guitián e Augusto Pérez Alberti. 3ª Reuniâo do Quaternário Ibérico: Actas: Coimbra, 27 de Setembro ao 1 de Outubro de 1993, 1995.
 • Reconstrucción paleoambiental a partir de las formas y depósitos superficiales en el limite Galaico-Astur-Leonés, en colaboración de Manuel Rodríguez Guitián e Augusto Pérez Alberti. 3ª Reuniâo do Quaternário Ibérico: Actas: Coimbra, 27 de Setembro a 1 de Outubro de 1993, 1995.
 • Contribución al conocimiento del glaciarismo pleistoceno en la vertiente suroccidental del Macizo de Peña Trevinca (montañas Galaico-Sanabrienses, NW Ibérico), xunto con Manuel Rodríguez Guitián. Xeomorfoloxía en España: III Reunión de xeomorfoloxía, Logroño 14 a 16 de setembro de 1994.

Biografías

 • Xoaquín Lorenzo. Vida e obra. Xerais, 2004.
 • Xoaquín Lorenzo. Xerais, colección Merlín, 2004.
 • Eladio Rodríguez. Vida e obra, Xerais.
 • Eladio Rodríguez (1864-1949). Unha fotobiografía.
 • Roberto Blanco Torres (1891-1936). Unha fotobiografía.
 • Roberto Blanco Torres. Xornadas de alerta e agonía.
O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.