Listaxe de publicacións da autoría ou ilustración Barral Rivadulla, Mª Dolores (coord.)

Profesora Titular de Arte Antiga e Medieval da Universidade de Santiago de Compostela desde 1999. Na actualidade imparte a docencia das asignaturas: Alta Idade Media (2º Ciclo) e Arquitectura Románica.

Tamén participa nos cursos de doctorado de devandito departamento e é coordinadora da asignatura de Historia da Arte para o IV Ciclo universitario (docencia universitaria para maiores de 55 anos).

Dentro da actividade investigadora desenvolvida ata a actualidade destaca de xeito importante a relacionada coa tese doctoral: A cidade da Coruña, o medio e a súa arte na Baixa Idade Media (1995). Un estudio que abordaba en fenómeno artístico vinculado a esta vila desde a súa fundación no ano 1208 ata o final do goberno dos Reis Católicos. Os aspectos tratados na mesma foron: urbanismo, arquitectura civil, arquitectura eclesiástica e escultura funeraria. Este traballo, ampliado con investigacións posteriores, foi publicado no 1998.

Realizou informes histórico-artísticos previos ás intervencións arquitectónicas en: o convento de Santa Bárbara da Coruña, igrexa de Santo Domingo da Coruña, ex-igrexa de San Francisco da Coruña, igrexa de San Esteban de Atán (Pantón- Lugo), monasterio de Santa María de San Clodio do Ribeiro de Avia (Ourense). Así mesmo formou parte do equipo de traballo que desenvolve o Plan Director do castro de Elviña (A Coruña).

Publicacións
 • As relacións Galicia-Portugal no gótico: a escultura en Actas do II Congreso Internacional de História dá Arte Portugal: Encruzihlada de culturas, artes e sensibilidades Almedina-Coimbra, 2005, pp. 601-616.
 • Historia da Arte 2º Bach, xunto con Marta Cendón, David Chao, Julia Rascón e Ana Belén Requejo. Baía Edicións. 2003.
 • La Epifanía y sus variantes iconográficas en la escultura bajomedieval gallega, xunto con Cendón Fernández. A Biblia na arte e na literatura. Tomo II: Arte. Valencia, 1999, p. 105-116.
 • A Coruña nos séculos XIII ao XV. Historia e configuración urbana dunha vila de realengo na Galicia medieval. (Colección Galicia Histórica) Fundación Pedro Barrié da Maza, Conde de Fenosa, A Coruña, 1998.
 • Singularidad del gótico gallego en Galicia Terra Única. Galicia Románica e Gótica. Xunta de Galicia, Santiago, 1997, p. 256-262.
 • Devociones en piedra en la Galicia Gótica rural en Semata, en colaboración con Cendón Fernández. Espazos rurais e sociedades campesiñas. 9, Santiago, 1997, p. 405-424.
Artigos
 • De Historia, Arte y Arqueología. Sueños en piedra en A Coruña Medieval en Semata. Morte e ritual funerario na Historia de Galicia, nº 17, Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, 2006, p. 115-138.
 • El poder de los laboratores : su imagen en la España Medieval, Image et Pouvoir, GRIMH/LCE-GRIMIA, Universite Lumière-Lyon 2, Lyon, 2006, p. 65-72.
 • Menestrales, mentalidades y su reflejo en el arte bajomedieval gallego Semata. Comerciantes e artesanos, 12, Santiago, 2001, p. 387-410.
 • Imágenes de mujeres en el gótico gallego: El caso coruñés na muller na arte española. Ed. Alpuerto, Madrid, 1997, p. 42-49.
Capítulos
 • El medio urbano como expresión compleja de actitudes en Arte e poder na Galicia dos Trastámara: a provincia da Coruña. Santiago, 2000, p. 173-232.
O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.