12 razóns laborais para seguirmos reivindicando o 8 de marzo un ano máis

 1. As mulleres somos o grupo con máis traballo a tempo parcial, con moita diferenza sobre outros colectivos.

Esa diferenza relaciónase coa necesidade de conciliación das actividades domésticas e de coidado.

 1. As grandes diferenzas de xénero entre traballo formal e xeral.

As mulleres traballamos menos horas no ámbito formal que os homes, é dicir, remunerado, aínda que, en realidade, gastamos máis tempo que eles  en traballo que non é ocio.

Os labores de coidado e de fogar ocupan moito máis tempo a mulleres que a homes e non están remuneradas.

 1. Acoso no traballo.

Nos homes, o acoso laboral vai diminuíndo co nivel de estudos; no caso das mulleres, non hai relación e mantense con independencia dos traballos e formación.

 1. A brecha de actividade remunerada entre mulleres e homes aumenta na etapa da maternidade.

A partir dos 44 anos, a diferenza de ocupación formal acada o 25 %.

 1. A muller lidera o desemprego co 20,25 %, segundo os últimos datos, fronte ao 17,22 % dos homes.
 1. A presenza parlamentaria feminina acada só o 22 %; en consecuencia, a capacidade nas tomas de decisións políticas só representa unha cuarta parte.
 1. As mulleres desempeñamos maioritariamente ocupacións relacionadas cos roles de xénero.

O 80 % das persoas empregadas domésticas son mulleres.

 1. Mantense tamén a brecha salarial (no Estado español, os homes cobran ao ano unha media de 6.000 € máis que as mulleres).

Isto tamén se relaciona coa diferenza no acceso a postos de responsabilidade (un 24 % menos).

 1. O 15,2 % das mulleres cobra o salario mínimo, fronte ao 5,6 % dos homes.
 1. O risco de pobreza é maior en mulleres.
 1. O colectivo de mulleres entre 16 e 29 anos son o grupo con maior risco de pobreza.
 1. A maternidade expúlsanos do sistema de emprego remunerado.

O 38,2 % das traballadoras deixa o traballo coa maternidade fronte ao 7,4 % dos traballadores.

As traballadoras de Baía Edicións secundamos a folga de mulleres e seguirémolo facendo até que deixemos de ser a gran masa de traballo non remunerado. Por iso, o 8 de marzo non verás actualizacións na información das nosas redes de comunicación.