24.766 empregos directos e 124.000 indirectos deixáronse de crear polas descargas ilegais

Datos alarmantes siguen chegando do Observaorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2012. Nunha nota de prensa difundida pola Coalición de Creadores de la Industria de Contenidos destacan a enorme cantidade de empregos que deixaron de xerarse durante o ano pasado, nun contexto, aseguran no que o Executivo repite constantemente de apoio aos sectores para a creación de emprego. Como ese mercado ilegal e informal que se nutre da pérdida do mercado legal, non abona impostos, as arcas do Estado deixaron de ingresar 495 millóns de euros, o que non deixa de ser un paradoxo nas circunstacias de recortes xeralizados dos servizos.

As descargas ilegais supuxeron máis de 15.000 millóns, un 41% máis do acontecido no ano 2011. A decepción das industrias dos contidos coas medidas gobernamentais son evidentes.

As razóns principais dos usuarios para acceder a descargas ilegais teñen que ver coa falta de mensaxes claros dos poderes públicos en canto a que se está realizando unha actividade ilegal e favorecendo a economía informal, que é a que non contribúe cos seus impostos ao sostemento do Estado. O 69% acceden a eses contidos de forma ilegal e sen tribas de ningún tipo e perceben como algo natural ese acceso gratuíto e sen custo algún. Un 51% asegura que dende a subida do IVE utiliza máis aínda o sistema. Un 21% considera claramente que non é unha actividade ilegal y que non fai dano a ninguén.

Máis información

Tamén lle pode interesar

Fonte: AGE