A base de datos de bUSCatermos achega en acceso libre até 180.000 denominacións galegas

Temos datos máis concretos sobre as funcionalidades da base de datos terminolóxica bUSCatermos da Universidade de Santiago, posta a disposición da toda a comunidade internauta a comezos de outubro, tal e como sinalamos dende Código Cero, co obxectivo de atender as demandas lingüísticas dos usuarios alleos á USC. Como lembraremos, o servizo, no que se comezou a traballar en 2001, ficaba até o de agora a disposición dos computadores da rede interna universitaria, cousa que non impediu que os seus desenvolvedores se decatasen, xa dende o principio, do amplo potencial de uso da base de datos a nivel xeral. Se non se puído facer até o de agora, foi por non ter lista unha aplicación informática que soportase visitas e consultas de xeito masivo. Con esta nova andaina, temos ao alcance da man a cifra nada desprezábel de 180.000 denominacións galegas.

Para facérmonos unha idea, sinalar que o que achega o dicionario da Real Academia Galega son algo máis de 50.000 entradas, o da Real Academia Española unhas 88.000, e un dos maiores dicionarios de galego, o Gran Dicionario Xerais da Lingua, non chega ás 100.000. As 180.000 que fornece o bUSCatermos, a maiores, constitúen unicamente unha parte dun todo. A estas entradas cómpre engadir outras 100.00 en castelán “e tamén equivalentes (aínda que non en todos os casos) noutros idiomas, portugués e inglés, sobre todo, e en menor medida en francés, catalán, alemán e italiano”, informan fontes do Servizo de Normalización Lingüística da USC, departamento responsábel en boa medida de todo este inxente labor, que incluíu entre outras moitas cousas unha escolma de todo seu material terminolóxico, xerado ao longo das súas tres décadas de actividade. Con todo isto, e co labor de “moitas persoas e institucións que cederon de xeito gratuíto e xeneroso os seus traballos terminolóxicos para incorporalos á base de datos”, bUSCatermos suma case medio millón de termos.

A posibilidade de consultar o bUSCatermos dende calquera computadora do mundo conectada a Internet tamén se debe á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, que coa súa achega económica fixo posible que a Área das TIC da USC liderara o deseño e integración dunha nova aplicación que permite que agora bUSCatermos sexa accesible a todo o mundo.

A engadir a todo o devandito, cómpre sinalar que o equipo de localización para o galego de Firefox desenvolveu un complemento que permite integrar o bUSCatermos na caixa de procuras deste navegador, sen ter que ir á páxina principal da ferramenta terminolóxica.

Fonte: Códigocero