A historia das galegas comúns, a través do debuxos de Pepe Carreiro

Segundo o seu propio autor, “esta parodia histórica  apenas repara en mulleres senlleiras, aínda que as houbo e algunhas saen no libro”. O autor repara e aínda se recrea nas mulleres comúns, aquelas que, sen seren protagonistas de episodios radiantes, foron as que mantiveron a sociedade ao longo dos séculos.“… toda esa grea cargou coa historia nos seus lombos. Mais as mulleres cargaron sen deixaren de atender a familia e a casa. Se cadra é por iso polo que, até non hai moito, as mulleres galegas, e moitas outras, mantiñan con tanto equilibrio un peso na cabeza”, explica Carreiro.

Con Historia das mulleres galegas, o debuxante Pepe Carreiro fai unha nova entrega da súa particular visión da historia dirixida ao público infantil, especialmente a de Galicia, iniciadas coas Historia da Lingua Galega e Historia de Galicia.