A librería Trama de Lugo, primeiro selo de calidade do Ministerio de Cultura que se concede en Galicia

A librería Trama de Lugo obtivo o primeiro selo de calidade do Ministerio de Cultura que se concede en Galicia. Os avaliadores tiveron en conta a atención que se da os clientes, a diversidade e amplitude da oferta, o trato con outros axentes do sector ou a organización de actividades culturais. Os propietarios cren que, logo de case vinte anos de traballo, o selo ven recoñecer o seu labor pero tamén supón a esixencia de non baixar a garda e seguir mantendo o bo servizo.

“Non é que che esixan que traballes de certa maneira senón que analizan o que ti fas para comprobar se entra nos parámetros de calidade que eles estableceron. E dase por suposto que as librarías que teñamos este selo serán máis tidas en conta.”, di Coira.

Outros aspectos que se tiveron en conta foron os criterios de ordenación dos libros, o aproveitamento das instalacións ou o uso axeitado da Internet e das redes sociais. Ademais, incluíronse apartados nos que a libraría podería introducir melloras e innovacións no seu servizo. Os selos de calidade para establecementos libreiros forman parte da campaña do Plan Integral de Fomento da Lectura que organiza o Ministerio de Cultura en colaboración coa editoriais, as distribuidoras e as propias librarías.

Parabéns!

Máis información sobre a libraría Trama. Fonte: CRTVG. Foto.