A voltas cos incendios

En Galicia quéimase ano tras ano, aproximadamente o 50% da superficie total que arde en todo o Estado español e rexistra o 40% dos incendios.

Galicia encabeza as estatísticas da última década, en canto a superficie afectada e número de incendios, salvo os anos 2003 e 2005 que coincidiron con dous grandes incendios forestais nas comunidades autónomas de Estremadura e Andalucía. En Galicia quéimase ano tras ano, aproximadamente o 50% da superficie total que arde en todo o Estado español e rexistra o 40% dos incendios.

“Tras décadas de xestión forestal insustentable, os montes galegos, abarrotados de plantacións de especies pirófitas e pechados de maleza, atópanse nunhas condicións óptimas para a rápida expansión do lume”

Indicamos o vínculo para ver un magnífico video divulgativo sobre a importancia do solo: “Let’s talk about soil”- Spanish.

Mapa de índice de risco diario de incendio forestal de 26-08- 13 (Xunta Galicia)

Establece, para cada unha das épocas de perigo, o risco diario de ocorrencia de incendio forestal, cuxos niveis son baixo (1azul), moderado (2verde), alto (3amarelo), moi alto (4 laranxa) e extremo (5 vermello).

Mapa cos índices de risco diario de incendio forestal 

Historicamente Galicia é das Comunidades Autónomas cunha maior porcentaxe de incendios con causa descoñecida, concretamente en 2004 un 40% dos incendios ocorridos foron provocados por causas descoñecidas. Os incendios forestais requiren e demandan unha análise máis detallada e certeiro, que nos axude a desenmascarar os elementos e motivacións que conducen inexorablemente a Galicia a encabezar ano tras ano as estatísticas de incendios forestais. Só así se logrará unha solución definitiva do problema.

Ademais dunha intencionalidade premeditada para obter beneficios concretos co lume, danse outras situacións onde a orixe hai que situalo en malas prácticas e uso do lume inadecuadas e de alto risco, como as arraigadas queimas agrícolas e para obtención de pastos, o uso de lume en áreas de descanso, zonas de acampada e recreativas, etc.

Precisamente en Galicia permítense aínda actividades xa prohibidas noutras comunidades autónomas. A Xunta de Galicia permite o uso de lume nas áreas recreativas, zonas de acampada e áreas de descanso da rede de estradas. Non existe normativa que regule a eliminación de residuos ao aire libre a diferenza da maioría das Comunidades Autónomas.

Tamén se permite a circulación en vehículo a motor polas pistas e camiños forestais en época de máximo perigo de incendio forestal. Ademais tolérase a utilización de maquinaria forestal e agrícola nas áreas forestais e próximas a estas, mesmo no período máis crítico (maio-novembro). Ao mesmo tempo, permítese a utilización de artefactos pirotécnicos nas festas populares. A suma destas situacións de risco supuxo no 2005, case o 21% dos incendios forestais que arrasaron España.