As universidades galegas rexistran de media unha nova patente cada semana

Santiago, a quinta universidade con máis produción a nivel estatal

 Os campus solicitaron 152 patentes nacionais e 62 internacionais nos últimos tres anos

As universidades galegas rexistraron un total de 152 patentes durante os últimos tres anos, o que supón unha media dunha invención nova cada semana, segundo os últimos datos da Oficina Española de Patentes e Marcas, dependente do Ministerio de Industria. Iso si, a capacidade creativa non foi igual en todos os campus galegos. Santiago, con 77 patentes solicitadas no periodo 2010-2012 é a universidade con maior número de registros, máis do dobre que A Coruña (30) e por encima de Vigo (45). A estas patentes nacionais, habería que sumar as de carácter internacional que protexen a explotación dun determinado produto máis aló das fronteiras españolas: Santiago volve a liderar o ranking galego con 52 invencións mentres que A Coruña e Vigo empatan, con cinco registros cada unha.

A evolución no número de produtos ou sistemas patentados a nivel nacional tampouco é similar nas tres universidades galegas. A Universidade dá Coruña (UDC) é a que experimentou un maior incremento de patentes. Si no ano 2010, os investigadores coruñeses só rexistraron cinco invencións, a cifra subiu a oito en 2011 e duplicouse ata as 17 de 2012, situando ao campus coruñés ao mesmo nivel que o de Vigo (tamén 17 patentes) ou o de Santiago (20). No caso de Compostela, a evolución foi á inversa. Si fai tres anos rexistraba seis veces máis patentes nacionais que A Coruña e case o dobre que Vigo, en 2012 a situación igualouse. Pola súa banda, Vigo sufriu un bajón en 2011 -ao pasar de 17 a 11 invencións- para recuperar a mesma cifra o pasado ano.

No caso das patentes internacionais, as cifras de Santiago superan con fartura as dos outros campus galegos: once solicitudes en 2010, 24 en 2011 e 17 en 2012 por só dúas (2010 e 2011) e tres (2012) na Coruña mentres que Vigo non rexistrou ningunha en 2010, dúas en 2011 e tres en 2012.

O informe da Oficina de Patentes e Marcas establece ademais un ranking de universidades públicas españolas en función do número de patentes que soliciten nos últimos sete anos. Santiago é a universidade galega mellor situada xa que con 165 invencións rexistradas desde 2005 a 2012 é a quinta universidade española con maior capacidade inventiva, só superada pola Politécnica de Madrid (354 patentes), a Politécnica de Cataluña (299), a Universidade de Sevilla (243) e a Politécnica de Valencia (195). Pola súa banda a Universidade de Vigo sitúase o décimo terceiro posto con 112 invencións e a da Coruña no posto 20 de 50 (67). Nas patentes internacionais, Santiago mantén o mesmo nivel (con 74 é quinta a nivel estatal) mentres que A Coruña e Vigo esborrállanse ata o posto 39 e 41 con 6 e 5 patentes, respectivamente.

Unha vez obtida a patente dun produto, este título outorga o dereito a explotar en exclusiva o invento rexistrado durante un periodo de 20 anos. Nese tempo o creador (neste caso as universidades) teñen todos os dereitos sobre o produto, o que impide que terceiras persoas poidan fabricar, vender ou utilizalo sen o seu consentimento. A lei establece unha serie de requisitos para poder patentar algo. Hai que cumprir cos requisitos de novidade e actividade inventiva, é dicir, debe tratarse de algo totalmente novedoso no mercado e que non resulte obvio para un experto na materia.

Fonte: La opinión