BAÍA EDICIÓNS SECUNDARÁ A FOLGA XERAL QUE TERÁ LUGAR O 14 DE NOVEMBRO